Продукти

Вибропресовани бетонови настилки и градива, произвеждани по съвременна технология от автоматизирана линия на испанската фирма Poyatos с високочкостни бетони при нисък водоциментен фактор.

Вибрирани бетонови изделия от пластичен бетон отливани в пластмасови калъпи

Произвежданите от нас вибропресовани бетонови павета, плочи и бордюри отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС ЕN 1338:2003, БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005

Видове Продукти